Reklamácia

Reklamačný riadenie a odstúpenie od kúpnej zmluvy prebieha podľa platných obchodných podmienok. V prípade, že došlo k nemilé udalosti a ste nútení výrobok reklamovať alebo sa rozhodnete odstúpiť od kúpnej zmluvy, kontaktujte prosím naše reklamačné oddelenie. Dôvodom takejto požiadavky je fakt, že na niektoré výrobky je poskytovaná záruka servisným partnerom výrobcu, v mieste inštalácie. V prípade, že Vám bude potvrdené odoslanie tovar na adresu sídla spoločnosti, označte zásielku nápisom REKLAMÁCIE, vložte do zásielky reklamačný formulár alebo sprievodný list spolu s nákupným dokladom alebo objednávkou. V prípade že doklady nemáte, napíšte nám túto informáciu do sprievodného listu.
 
Reklamácie aj odstúpenie od kúpnej zmluvy vždy zasielajte bez dobierky, teda na vlastné náklady!
V opačnom prípade nedôjde k prevzatiu reklamácie a tovar bude vrátený na adresu odosielateľa. 
 
Reklamáciu je možné podplatiť osobne, v pracovné dni na adrese:

PROFI-UNION, spol. s ro
Reklamácia 

Fond ohrozených detí
Facebook