Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov 

PROFI-UNION spol. s r.o .

so sídlom: Petříkovická 186, 541 03 Trutnov
identifikačné číslo: 275 08 412
Česká republika

Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu:

 

Fond ohrozených detí
Facebook