Fond ohrozených detí

Oficiální logo Fondu ohrožených dětí

V roku 2014 sa spoločnosť PROFI-UNION spol. s r.o. (prevádzkovateľ eShopu TOPENILEVNE.CZ, KURENIELACNO.SK, ) zapojila do programu na podporu detí z Fondu ohrozených detí. Príspevok, ktorý každý rok venujeme na podporu tohto programu tvoríte Vy, naši zákazníci. Vďaka Vám sme schopní z každej objednávky prispieť pomernou časťou na tento skvelý program.

 

Fond ohrozených detí z.s. (FOD) je mimovládna nezisková organizácia na pomoc ohrozeným deťom s poverením na výkon sociálnoprávnej ochrany detí. Vznikol dňa 2. apríla 1990 z iniciatívy pestúnov a osvojiteľov. Sídli v Prahe 1, má pôsobnosť na území celej republiky a v súčasnosti prevádzkuje 22 regionálnych pobočiek zameraných na terénnu sociálnu prácu a sanáciu rodín, 4 mediačné centrá pre riešenie rozvodových sporov, 5 azylových domov pre rodiny s deťmi s kapacitou 124 miest a 35 zariadení pre deti vyžadujúce okamžitú pomoc Klokánek s kapacitou 510 miest.
  
Fond ohrozených detí organizuje od roku 1994 každoročne direct celonárodnú dobročinnú zbierku, vždy o Vianociach a k Medzinárodnému dňu detí. Len vďaka tejto zbierke a ďalšie veľké podpore verejnosti sa z malého občianskeho združenia stala v druhej polovici 90. rokov najväčšou neštátna nezisková organizácia na ochranu detí u nás. Kým pred zbierkou bol rozpočet FOD v poriadku státisícov, čistý výťažok už prvého (vianočného) kolesá celonárodné zbierky v roku 1994 presiahol 11 miliónov korún (vývoj príjmov a výdavkov nájdete tu). Výťažok zbierky bol venovaný na rozvoj pestúnskej starostlivosti (bezúročné pôžičky na zlepšenie bytových podmienok veľkých pestúnskych rodín, nenávratné príspevky na výživu detí najmä v prípadoch, keď pestúnom boli zastavené dávky štátnej sociálnej podpory z dôvodu slovenský štátneho občianstva prijatého dieťaťa) a na vytvorenie siete regionálnych pobočiek zameraných na terénnu sociálnu prácu. V ďalších rokoch bola zbierka použitá na vybudovanie azylových domov pre rodiny s deťmi a na vytvorenie siete zariadení na predbežné rodinnú starostlivosť Klokánek.
  
Teraz máme 680 zamestnancov, cez 8 000 členov a viac ako 300 tisíc darcov a prispievateľov. Pokiaľ ide o financovanie FOD, cca dve tretiny činí prostriedky z verejných zdrojov (štátny príspevok na deti v Klokánkách, dotácie MPSV, krajov a obcí a tzv. Individuálne projekty krajov), cca tretinu rozpočtu pokrývajú zbierka a ďalšie dary verejnosti, dedičstvo a príjmy z vlastnej činnosti (nájmy v AD, prídavky na deti, príspevky rodičov na pobyt v Klokánkách). V roku 2011 predstavovali príjmy aj výdavky FOD (vrátane hotovosti v pokladniach stredísk a čerpanie kontokorentu a pôžičiek) necelých 229 miliónov korún. Bez zbierky a darov verejnosti by nebolo možné čerpať ani prostriedky z verejných zdrojov, pretože tie až na výnimky pokrývajú len časť nákladov na projekt a navyše dochádzajú s niekoľkomesačným oneskorením. Okrem toho ich nemožno využiť na investície (rekonštrukcie budov na azylové domy a klokanky). A tak nebyť našej zbierky a ďalšie podpory verejnosti, neboli by ani azylové domy FOD ani klokanky. Za túto podporu a za každý dar a príspevok preto mnohokrát ďakujeme!
  
Od svojho vzniku v apríli 1990 do konca roka 2011 Fond ohrozených detí našiel náhradnú rodinu pre 716 detí, riešil 44 819 prípadov ohrozených detí, do azylových domov prijal 1 776 detí a ich rodičov, do Klokanky prijal 3 803 detí, z toho 856 mladších ako tri rokov, 7 anonymných novorodencov, poskytol bezúročné pôžičky rodinám s deťmi vo výške 30 503 179 Kč a nenávratné príspevky na výživu detí vo výške 27 199 202 Kč. Naše ďalšie aktivity a výsledky v ďalších rokoch nájdete na oficiálnych stránkach FOD.cz

Fond ohrozených detí
Facebook